Anane laporan bab matine sak wetara (ming sithik) pitik Gulkin (Penanggulangan Kemiskinan) kudu lek enggal ana tindakan sing murakabi.

 

Tigang stratos (strata) njagi kesehatanipun kewan,  makaten punika :


1.       ?"SANITATOS" (Sanitasi).

Nggih punika njagi resikipun lingkungan kandang. Ingkang wigatosipun mejahi bibit penyakit utawi kuman sak derengipun nyerang dumateng kewan kita. Kalokanipun kasebat biosecurity. Wonten 3 werni kuman nggih punika arupi virus,  bakteri tuwin parasit. Obat ingkang dipun ginakaken naminipun desinfektan. Sampun sumadiyo wonten ing paket bantuan obat wujudipun cairan kenthel. Dipun enceraken mawi toya ingkang takeranipun miturut pedoman ingkang sampun kaserat ing wadhah. Lajeng dipun semprotaken lebet lan jawinipun kandang. Kagem kawigatosan desinfektan punika ampun ngantos dipun inumaken dumateng kewan. Amargi saged pejah sak nalika. Sampun wonten buktinipun, mbiten sah njajal.


2.       ?"VAKSINATOS" (Vaksinasi).

Nggih menika ndamel kebalipun kewan sak umpami kuman ngantos nginfeksi, sarana ngginakaken vaksin. Ayam kampung unggul paket bantuan punika sampun dipun vaksin kanthi kompartemen utawi komplit. Kangge ningkataken daya tahan wonten ing paket obat ugi kasediaaken vitamin. Wadhahipun sasetan wujudipun bubuk, dipun larut ngangge toya pethak. Lajeng dipun inumaken.


3.       ?"MEDIKATOS" (Medikasi).

Aninggih tindakan tetamba dumateng kewan ingkang kadhung kaserang kuman. Niki kumanipun jan ngeyel sak estu. Mila nek ngeyel niku sipate kados kuman yake. Tindakan menika minangka tindakan pamungkas ngginakaken anti-biotik. Obatipun ugi sampun kasediaaken wonten paket bantuan. Wadhah kaliyan wujudipun meh sami vitamin. Kasuwun teliti anggenipun migatosaken label. Dipun waos ingkang saestu nggih.

 

Makaten sak wetawis atur kula. Sak kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Langkung joss malih menawi kersaa ngginakaken resep jamu pitik saking empon2 herbal,  ingkang badhe kula aturaken modulipun mbenjing sak lajengipun.

Nuwun... 


by: harjuli/ed. ats